Partners

 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Hung is a CPA and has more than 20 years working in the auditing and accounting field for foreign invested companies of various industries...
 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Dung is a bachelor in the field of business management, accounting and a bachelor of English. Dung is a certified public auditor (“CPA”)...
 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Nhan is a Master of International Accounting Standards from Swinburne University, Australia, a Member of CPA Australia and a Certified...
 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Sang is a bachelor of audit from Phuong Dong University, a certified public auditor (CPA), has more than 18 years of experience in...
 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Audit Manager, a bachelor of accounting-auditing from Academy of Finance, a certified public auditor (CPA), has more than 10 years...
 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Chung, a Certified Tax Accountant of Korea, is a Korean expert with more than 30 years experience of accounting and taxation. He has...
 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Hiroki Kitano is a Japanese expert of translation and interpretation in Vietnamese and as a translator and interpreter, he has been...
 •  
   
  17/02/2019 | Partners
  Canh is a certified public auditor (“CPA”) and has more than 10 years working in the field of auditing and consulting. Especially,...
 •  
   
  07/04/2023 | Partners
  Ông Nam có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chiến lược Tài chính và Hợp tác Thương mại tại các định chế tài chính toàn cầu như Phó Chủ tịch dự khuyết Citibank, Phó Chủ tịch tập đoàn Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc, Giám đốc điều hành ASEAN Capital LLC (Mỹ), trong lĩnh vực thương mại đa quốc gia mà ông nắm giữ các vị trí Giám đốc Kế hoạch & Chiến lược của British American Tobacco và từng đảm nhiệm