PhạmThế Hưng

17/02/2019 09:25 UTC - Lượt xem: 96657

 

Ông Hưng là kiểm toán viên công chứng cấp nhà nước (“CPA”) và có trên 20 năm kinh nghiệm kế toán, kiểm toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, ngân hàng, viễn thông, xây dựng và các dự án vốn đầu tư nước ngoài. Ông là thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành tài chính tín dụng và có bằng cử nhân kế toán và cử nhân Anh ngữ. Trước khi thành lập DFK Việt Nam, ông Hưng đã có 8 năm kinh nghiệm là trưởng phòng kiểm toán và kiểm toán viên chính, phần lớn tại các công ty kiểm toán quốc tế KPMG và Arthur Andersen.

Trước đây, ông Hưng được bổ nhiệm lên vị trí kiểm toán viên chính trước kỳ hạn 6 tháng khi làm việc cho công ty kiểm toán quốc tế Arthur Andersen; và ông là người đứng đầu trong số 230 thí sinh từ tất cả các công ty kiểm toán tham dự kỳ thi kiểm toán viên cấp nhà nước do Bộ Tài chính tổ chức tháng 8 năm 2001.

Gửi email cho ông Hưng theo địa chỉ: pham.the.hung@dfkvietnam.com

 
Bài xem nhiều