Nguyễn Lương Nhân

17/02/2019 09:25 UTC - Lượt xem: 102186

Ông Nhân là thạc sỹ kế toán Quốc tế trường Đại học Swinburne University of Technology (Úc) và đang là thành viên Hiệp hội Kiểm toán Australia. Ông là một trong những kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế; tài chính; mua bán sáp nhập, thẩm định giá trị doanh nghiệp; kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán xây dựng cơ bản và giảng viên về tài chính kế toán.

Trước khi gia nhập DFK, Ông Nhân từng là chuyên viên thuế tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và là giảng viên môn kiểm toán tại trường Đại Học Ngân hàng.

Gửi email cho ông Nhân theo địa chỉ: nhan@dfk.com.vn
 
Bài xem nhiều