Tư vấn thuế

14/02/2019 09:46 +07 - Lượt xem: 84539
Nhận thức được sự phức tạp về những thay đổi và tác động của pháp luật về thuế, DFK Việt Nam có các chuyên gia về thuế để cung cấp cho bạn các dịch vụ thuế chất lượng cao nhất và giúp bạn làm giảm nghĩa vụ thuế.
Dịch vụ tư vấn thuế bao gồm:
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế giá trị gia tăng
  • Khấu trừ thuế
  • Chuyển giá
  • Thuế hải quan
Lập kế hoạch về cổ tức, tiền bản quyền hoặc lãi suất
  • Việc làm thuế và lợi ích của nhân viên
  • Sáp nhập và mua lại
 
Bài xem nhiều