Kế toán

14/02/2019 09:46 +07 - Lượt xem: 99902
Trong các doanh nghiệp nhỏ, trung bình hoặc thậm chí lớn, nhân viên chủ yếu tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp, các vấn đề tài chính phát sinh hàng ngày thường cần nhiều thời gian và sự chú tâm của nhà quản lý. Các chuyên gia của DFK Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp của bạn qua việc quản lý các hoạt động kế toán và tài chính hàng ngày.
Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:
  • Dịch vụ cho thuê các vị trí kế toán.
  • Lập báo cáo tài chính hàng tháng hoặc hàng quý.
  • Lập báo cáo kế toán quản trị.
  • Dịch vụ theo dõi sổ sách kế toán tạm thời, bao gồm tổng hợp sổ cái, đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tài khoản phải thu, khoản phải trả và lập các báo cáo tài chính.
 
Bài xem nhiều