Chung Woon Suh

17/02/2019 09:25 +07 - Lượt xem: 99730

 

Ông Chung, Kế toán Thuế Công chứng của Hàn Quốc, là một chuyên gia Hàn Quốc đã có trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và thuế. Ông là thạc sĩ chuyên ngành quản lý thuế của khoa quản trị kinh doanh trường đại học Kyung Hee.

Trước khi gia nhập DFK Việt Nam, ông Chung đã từng công tác tại Cơ quan Thuế Hàn Quốc trong 12 năm (chuyên phụ trách về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Nhà thầu, và Thuế Thu nhập Cá nhân, v.v…), làm việc cho hãng kiểm toán quốc tế P.M.M (nay là KPMG Hàn Quốc) trong 2 năm và điều hành văn phòng tư vấn thuế và kế toán của mình trong 24 năm. Cũng trong thời gian đó, ông đã tham gia giảng dạy về kế toán thuế, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán (A.I.S), v.v… cho một số trường đại học trong 12 năm.

Ông Chung hiện đang sống tại Hà Nội.

Gửi email cho ông Chung theo địa chỉ: wschung@dfkvietnam.com
 
Bài xem nhiều