Xuất bản sách của ông Phạm Thế Hưng viết về kiểm toán độc lập

30/03/2022 12:14 +07 - Lượt xem: 3746

Xuất bản sách của ông Phạm Thế Hưng viết về kiểm toán độc lập

Ở Việt Nam, ngành Kiểm toán độc lập có lịch sử xuất hiện và phát triển chưa lâu, là mới hơn 30 năm. Bởi vậy, dù đang nổi lên là một ngành nghề có sức hút và nhận được sự quan tâm của nhiều người trong xã hội nhưng các loại sách về viết Kiểm toán độc lập còn rất hạn chế. Bằng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong quá trình làm việc cả trong và ngoài nước, ông Phạm Thế Hưng chủ tịch Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam, đã biên soạn lên cuốn Kiểm toán độc lập & Những kỹ năng chuyên nghiệp để thành công. Đây là cuốn sách thực tiễn đầu tiên ở Việt Nam viết về Kiểm toán độc lập do người đang hành nghề trực tiếp viết.

Cuốn sách 296 trang này không chỉ đánh giá tình hình và tương lai phát triển của ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam, định hướng cho các bạn trẻ muốn theo ngành Kế toán – Kiểm toán mà còn là tập hợp những kỹ năng cần thiết và những lời khuyên bổ ích đối với những người đã chọn gắn bó với nghề Kiểm toán độc lập.

 
Bài xem nhiều