Lastest News

 •  
   
  28/02/2019 | Lastest News
  Được lựa chọn là một trong 21 công ty kế toán (bao gồm cả "Big Four") để hỗ trợ Bộ Tài chính nghiên cứu và cập nhật các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (VSA). Bức ảnh dưới đây là thành viên của chúng tôi - ông Hưng đang làm việc với ông Mai - Tổng thư ký VACPA về việc xây dựng VSA số 720.
 •  
   
  05/11/2008 | Lastest News
  Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh, DFK Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên DFK quốc tế - Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 18. Có 60 thành viên của hơn 30 Công ty đến từ 18 nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã tham dự hội nghị này. Chủ đề chính của hội nghị là thảo luận về Đạo luật Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX 404) cũng như các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

1 2