Đại diện của DFK Việt Nam đã có chuyến thăm US PCAOB ở Washington DC

28/02/2019 23:55 UTC - Lượt xem: 33847

Ngày 3 tháng 8 năm 2009, các thành viên của chúng tôi là ông Hưng và ông Bảo đã có một cuộc họp với Ủy ban Giám sát Kế toán các công ty Đại chúng Mỹ (“US PCAOB”) tại văn phòng Washington DC. Chủ đề cuộc họp là về các yêu cầu của US PCAOB về quản lý kế toán của các công ty được niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ và các thủ tục cần thiết cho các công ty kế toán nước ngoài là thành viên của US PCAOB. DFK Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam đầu tiên cam kết về chất lượng kiểm toán để đáp ứng các yêu cầu của US PCAOB.

Posted News

 
Bài xem nhiều