DFK Việt Nam cử nhân viên sang đào tạo ở Mỹ

28/02/2019 23:54 +07 - Lượt xem: 39881

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2010, ông Tùng – Trưởng phòng kiểm toán tại văn phòng Hà Nội – đã được cử đến làm việc tại văn phòng PMB Helin Donovan ở Mỹ. PMB Helin Donovan là một là một công ty kiểm toán và tư vấn thuế đã đăng ký với hơn 100 chuyên gia làm việc ở 9 văn phòng tại Mỹ. Trong ba tháng làm việc tại văn phòng PMB San Francisco và Austin, ông Tùng đã cập nhật thêm kiến thức về Chuẩn mực Kế toán Mỹ (US GAAP) cũng như kỹ năng kiểm toán cho các khách hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Posted News

 
Bài xem nhiều