DFK Việt Nam được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng

06/12/2022 14:11 +07 - Lượt xem: 33379

Ngày 18/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định chấp nhận Công ty TNHH Kiểm toán DFK đươc thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.
Kèm theo quyết định là danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp nhận kiểm toán trong lĩnh vực này.

Quyet dịnh UBCKNN 18-11-2022

https://dfkvietnam.vn/wp-content/uploads/2022/12/z39402961269120ec0fcdb47702e472537d416b8a24b06-291x400.jpghttps://dfkvietnam.vn/wp-content/uploads/2022/12/z3940296125062474c86c2cd92ccca4225c40e79df1de0-291x400.jpghttps://dfkvietnam.vn/wp-content/uploads/2022/12/z394029613667966159dc4cfc327d11a770ef1f0ffdff6-291x400.jpg

 
Bài xem nhiều