DFK Việt Nam công bố báo cáo minh bạch năm 2020 và 2021

12/12/2022 10:43 +07 - Lượt xem: 34183

Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam công bố báo cáo minh bạch cho các năm tài chính kết thúc tại các ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 31 tháng 12 năm 2021. Vui lòng xem đường link dưới đây:

BÁO CÁO MINH BẠCH 2020 – R2

Bao cao minh bach – DFK 2021 – R2

 
Bài xem nhiều