Nguyễn Thị Minh Tâm

17/02/2019 09:25 +07 - Lượt xem: 39148

Bà Tâm là cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính, là kiểm toán viên độc lập (“CPA”), thẩm định viên về giá và có chứng chỉ CFO của Học viện Quản trị Tài chính Hoa Kỳ (“AAFM”). Bà Tâm có trên 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán, mua bán sáp nhập doanh nghiệm.

Bà Tâm chuyên về linh vực tài chính và tối đá hóa lợi ích thuế cho khách hàng. Hơn nữa, bà Tâm còn hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề phát sinh về việc ảnh hưởng của thuế đến lợi ích kinh tế của khách hàng.

Gửi email cho bà Tâm theo địa chỉ: tamntm@dfk.com.vn
 
Bài xem nhiều