Kiểm toán nội bộ

14/02/2019 09:46 +07 - Lượt xem: 90991
Rủi ro là khả năng một sự kiện có thể xảy ra và sẽ có ảnh hướng đến quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tài chính của một doanh nghiệp. Rủi ro là một phần không thể tránh khỏi của hoạt động kinh doanh, nhưng quản trị rủi ro hiệu quả ít nhất giúp doanh nghiệp giảm thiểu được các tổn thất đó. Quản trị rủi ro là quá trình ra quyết định lựa chọn các rủi ro nào cần tránh, cần kiểm soát, cần chuyển giao hoặc phải chấp nhận nó.
Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ quản trị rủi ro, bao gồm:
  • Quản trị rủi ro tài chính
Đưa ra lời khuyên về việc làm thế nào để quản lý tín dụng, rủi ro thấp hơn và hạn chế mất, giảm tín dụng là điều cốt yếu cho sự thành công lâu dài của một doanh nghiệp. Việc kinh doanh của bạn không thể thành công mà không có một nền tài chính vững mạnh. Không phải chỉ là quản lý tiền mặt, chúng tôi có thể giúp bạn quản lý tài chính và các giao dịch bằng việc đánh giá và đưa ra các ý kiến tư vấn về quản lý ngân quỹ, bao gồm dự báo tiền mặt và quản lý cơ cấu vốn, hỗ trợ lập báo cáo đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư.
  • Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
Kinh nghiệm của chúng tôi về việc thực hiện các dự án hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ có được từ phạm vi hoạt động rộng của công việc của các chuyên gia, làm việc bằng kinh nghiệm liên ngành của họ.
Các dự án nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ là dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia giúp các doanh nghiệp xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến tính chính xác của báo cáo tài chính, sự bảo mật của các hệ thống thông tin và độ tin cậy của dữ liệu. Trên cơ sở đánh giá những rủi ro này, các chuyên gia DFK Việt Nam thực hiện đánh giá đầy đủ các thủ tục kiểm soát nội bộ được thiết kế và kiểm tra xem liệu các thủ tục này có được thực hiện phù hợp hay không. Sau khi hoàn thành các đánh giá, tư vấn viên sẽ phát triển tài liệu mô tả rõ ràng các quy trình, rủi ro và xác định cách kiểm soát, và các khuyến nghị để cải thiện kiểm soát nội bộ dựa trên các mục tiêu đã định trước.
  • Tuân thủ pháp luật
Các quy định của nhà nước, tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, và ngành công nghiệp đặc thù thường cần được đáp ứng và thực thi bởi tất cả các bên liên quan của doanh nghiệp – đó là chìa khóa để duy trì thành công của một doanh nghiệp. Chúng tôi có thể sàng lọc thông qua sự hiểu biết rõ về pháp luật, loại bỏ sự nhầm lẫn và giúp doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các quy định cần tuân thủ đó.
  • Phòng ngừa gian lận
Cho dù là một doanh nghiệp đang phát triển trong nước hay gia nhập thị trường thế giới, gian lận và hậu quả của nó luôn là mối đe dọa nặng nề. Tổn thất về doanh thu, danh tiếng bị ảnh hưởng, hoặc thậm chí là cả sự sụp đổ của doanh nghiệp, tất cả có thể xảy ra nếu không có sự bảo vệ của chương trình quản trị rủi ro gian lận nào. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian quan tâm để xây dựng kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống gian lận. Chúng tôi có thể thực hiện phân tích về cơ cấu hoạt động ở nước ngoài hoặc kế hoạch mở rộng thị trường trong nước của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ đề xuất các phương án đào tạo phù hợp và các kỹ thuật khác để giảm thiểu rủi ro của các hoạt động gian lận.
 
Bài xem nhiều