DFK Việt Nam mở thêm văn phòng tại Đà Lạt

07/04/2023 11:03 UTC - Lượt xem: 15908

Xu hướng phát triển kinh tế của Miền Trung Tây Nguyên:

Sự tăng trưởng các Doanh Nghiệp và Định chế Xanh sẽ hình thành nền Kinh Tế Xanh, trong đó tính minh bạch tài chính và các chuẩn mực quốc tế trong quản lý là các yếu tố quan trọng hàng đầu để đáp ứng các thuận lợi về hội nhập quốc tế trong tương lai.

Kinh tế Xanh đóng góp cho sự cải thiện biến đổi khí hậu toàn cầu trong tương lai và nguy cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, hầu hết các quốc gia đều coi phát triển kinh tế xanh là bước tất yếu trong chiến lược phát triển kinh tế của mình, trong đó có Miền Trung Tây Nguyên Việt Nam.

https://dfkvietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/21-4-2023-400x267.jpg

Tầm nhìn DFK Việt Nam Miền Trung Tây Nguyên:

Là thành viên tích cực đóng góp phát triển Kinh tế Xanh tại Miền Trung Tây Nguyên Việt Nam.

Miền Trung Tây Nguyên là khu vực có đầy đủ 6 lãnh vực nền tảng của Kinh Tế Xanh là Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Sản xuất Công nghiệp, Năng lượng Tái tạo và Du lịch, có tiềm năng lớn phát triển kinh tế xanh của khu vực này, đặc biệt thời gian gần đây Việt Nam đã ban hành nhiều quyết sách mới, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 23NQ/TW ngày 06/10/2022 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực này, tạo tiền đề ổn định vĩ mô.

Trong xu thế này, DFK là một tổ chức kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp có mạng lưới trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, mong muốn đóng góp nhân lực kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp chất lượng quốc tế với am hiểu sâu sắc về văn hóa địa phương, nhằm góp phần định hướng cho các doanh nghiệp vận hành kinh tế xanh minh bạch theo chuẩn mực quốc tế.

 
Bài xem nhiều