Tư vấn doanh nghiệp

14/02/2019 09:46 +07 - Lượt xem: 94431
Kinh doanh tại Việt Nam có nghĩa là bạn phải chấp nhận sự thay đổi thường xuyên của pháp luật, quy tắc và quy định ở đây. Tuy nhiên, các quy định pháp luật thường không dễ hiểu. Để giúp bạn, DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp toàn diện một cách đầy đủ và chi tiết về việc kinh doanh tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
  • Xin cấp giấy phép đầu tư ban đầu và sửa đổi.
  • Lập kế hoạch kinh doanh và quản lý giao dịch.
  • Cập nhật bản tin pháp luật.
 
Bài xem nhiều