Nguyễn Hữu Nam

07/04/2023 11:20 +07 - Lượt xem: 32210
https://dfkvietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguyen-huu-nam-305x400.jpg Ông Nam có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chiến lược Tài chính và Hợp tác Thương mại tại các định chế tài chính toàn cầu như Phó Chủ tịch dự khuyết Citibank, Phó Chủ tịch tập đoàn Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc, Giám đốc điều hành ASEAN Capital LLC (Mỹ). Trong lĩnh vực thương mại đa quốc gia, ông đã nắm giữ các vị trí Giám đốc Kế hoạch và Chiến lược của British American Tobacco và từng đảm nhiệm các chức vụ như Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Phó Chủ tịch Chiến lược Tập đoàn Kềm Nghĩa, Phó Chủ tịch Chiến lược Tập đoàn Siêu Thanh. Ông đã có 10 năm hoạt động trong ngành Sư phạm với tư cách là Giảng viên Bộ môn Quản trị Công ty Đa Quốc gia tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).

✉️ Send Nam an email: nam@dfk.com.vn

 
Bài xem nhiều