Home
Loading...
 
Chất lượng

Độc lập và bảo mật

Đạo đức nghề nghiệp là một trong những chủ đề đào tạo đầu tiên mà mọi nhân viên trong công ty của chúng tôi phải hoàn thành. Chúng tôi luôn tự yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, xét về mọi mặt, công ty và nhân viên DFK Việt Nam luôn duy trì chung một tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ tuyệt đối tính bảo mật đối với thông tin thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hơn nữa, công ty và nhân viên DFK Việt Nam cũng luôn duy trì tính độc lập trong mối quan hệ với khách hàng. Mỗi nhân viên có liên quan phải ký một cam kết bằng văn bản trước khi làm việc với khách hàng đó. Ngoài ra, các nhân viên cần làm báo cáo thời gian công việc hai tuần một lần với cam kết rõ ràng về tính bảo mật và độc lập.

Tuyển dụng

Chúng tôi tuyển nhân viên rất cẩn thận. Về nguyên tắc, chúng tôi chỉ chấp nhận các ứng cử viên đã có kinh nghiệm làm việc cho Big Four hoặc nhân viên chưa làm kiểm toán bao giờ, để đảm bảo rằng khi gia nhập công ty, họ sẽ bắt kịp và có trình độ phù hợp để đảm bảo tiêu chuẩn cao của công việc.

Liên tục đào tạo chuyên nghiệp

Bên cạnh việc đào tạo trong quá trình thực hiện công việc, chúng tôi luôn dành ít nhất 80 giờ hoặc 10 ngày một năm để đào tạo nội bộ cho tất cả nhân viên. Nhân viên được công ty khuyến khích và hỗ trợ tham dự các khóa học bổ sung như ACCA, CPA Úc. Tất cả các kiểm toán viên phải hoàn thành việc cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ mỗi năm do Bộ Tài chính tổ chức.

Đánh giá chất lượng công việc

Công việc và hồ sơ công việc của chúng tôi được kiểm tra bởi đại diện DFK International và VACPA - một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính hai hoặc ba năm một lần. Lần đánh giá gần đây trên các giấy tờ kiểm toán được thực hiện bởi VACPA đã kết luận rằng công ty của chúng tôi đã đạt 90 trên 100 điểm, và chúng tôi đứng thứ hai trong số các công ty có chất lượng tốt nhất đã được kiểm tra bởi VACPA trong năm đó.


Duy trì chất lượng ngay trong mỗi phần việc dù nhỏ nhất và niềm tự hào trong mỗi nhân viên vì được là thành viên của công ty là những điều chúng ta cần luôn giữ.


Phạm Thế Hưng - Giám đốc điều hànhFlag Counter