Home
Loading...

Kiểm toán

Kế toán

Tư vấn thuế

Quản trị rủi ro

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch Vụ

DFK Việt Nam có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ cho các ngành công nghiệp quan trọng nhất trong cả nước. Từ kiểm toán và dịch vụ bảo đảm đến các dịch vụ tư vấn cải tiến công tác quản lý, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện để giúp cho khách hàng hoàn thiện hoạt động kinh doanh của họ.

Hãy liên hệ với chúng tôi về các dịch vụ dưới đây. Nếu bạn có các nhu cầu khác, vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoặc kết nối với người bạn cần.

Chúng tôi cũng có các dịch vụ đặc biệt dành cho khách hàng Hàn Quốc và Nhật Bản. Xin vui lòng liên hệ với ông Chung Woon Suh đối với khách hàng Hàn Quốc và ông Hiroki Kitano đối với khách hàng Nhật Bản.

 


Flag Counter