Home
Loading...

DFK Việt Nam

DFK International

Các thành viên chính

DFK Việt Nam

DFK Việt Nam là một trong số ít các công ty kiểm toán tại Việt Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên đã làm việc nhiều năm cho các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (“the Big Four”). Hiện nay, chúng tôi có gần 100 nhân viên chuyên nghiệp và là một trong 20 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi là:

Hãng kiểm toán được công nhận tại Việt Nam:

  • Trong năm 2009, chúng tôi là một trong số 21 công ty kiểm toán (bao gồm cả “the Big Four”) được Bộ Tài chính lựa chọn để hỗ trợ Bộ trong việc nghiên cứu và cập nhật các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
  • Từ năm 2007 đến nay, hàng năm chúng tôi đều được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (“SSC”) cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán. Mỗi năm chỉ có khoảng 20% các công ty kiểm toán tại Việt Nam được SSC cấp giấy phép này.

Hãng kiểm toán chuyên cung cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế và công ty lớn của Việt Nam:

  • Chúng tôi giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh, Việt, Hàn, Nhật và Trung khi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho hơn 350 khách hàng, bao gồm 70% là các doanh nghiệp tại nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc kiểm toán đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng kiểm toán, như kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và nước ngoài.
  • Ngoài 25 khách hàng là các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam, chúng tôi còn thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết tại TTCK Mỹ như: Tập đoàn Cavico (niêm yết trên NASDAQ), Công ty Tín Nghĩa và Tập đoàn Trãi Thiên (niêm yết trên OTCBB).

Thành viên tại Việt Nam của hãng kiểm toán quốc tế DFK International:

  • Từ năm 2007, chúng tôi là thành viên của hãng kiểm toán quốc tế DFK International. DFK International là một hệ thống các công ty kiểm toán độc lập với hơn 300 văn phòng và 10.000 nhân viên cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tại 84 quốc gia. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, DFK International đã và đang đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ của các khách hàng tại các quốc gia và hiện nay là một trong 25 hãng kiểm toán hàng đầu thế giới xét về số lượng nhân viên và doanh thu.
  • DFK International đã tạo được những giá trị đặc biệt cho các khách hàng với các nhu cầu khác nhau tại các quốc gia khác nhau. Các thành viên của DFK International trên khắp thế giới luôn hợp tác với nhau một cách hiệu quả để tăng cường năng lực cung cấp các dịch vụ quốc tế một cách kịp thời với giá phí cạnh tranh.


Việc xây dựng thêm thành viên của DFK International tại Việt Nam là phù hợp với chiến lược phát triển của DFK International trên toàn cầu và trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.Martin Sharp - Giám đốc điều hành DFK InternationalFlag Counter