Home
Loading...
 
Từ chối trách nhiệm

DFK Việt Nam là thành viên của hãng kiểm toán DFK International. DFK International là hiệp hội các công ty kiểm toán và tư vấn độc lập. DFK International và các thành viên là các thực thể pháp lý độc lập và hoạt động theo các quy định và pháp luật tại quốc gia của mình.

Tài liệu trên trang web này chỉ chứa đựng những thông tin chung. Người sử dụng cần tham vấn các chuyên gia tư vấn về vấn đề cụ thể của mình trước khi đưa ra quyết định hoặc hành động có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của người đọc đưa ra quyết định bằng cách dựa vào thông tin trên trang website này.

 


Flag Counter