Home
Loading...

Kiểm toán

Kế toán

Tư vấn thuế

Quản trị rủi ro

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ thẩm định giá

Tư vấn doanh nghiệp

Kinh doanh tại Việt Nam có nghĩa là bạn phải chấp nhận sự thay đổi thường xuyên của pháp luật, quy tắc và quy định ở đây. Tuy nhiên, các quy định pháp luật thường không dễ hiểu. Để giúp bạn, DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp toàn diện một cách đầy đủ và chi tiết về việc kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
  • Xin cấp giấy phép đầu tư ban đầu và sửa đổi.
  • Lập kế hoạch kinh doanh và quản lý giao dịch.
  • Cập nhật bản tin pháp luật.

 


Flag Counter