Home
Loading...

Phạm Thế Hưng

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Lương Nhân

Nguyễn Văn Tuyên

Vũ Văn Sang

Nguyễn Thanh Tuấn

Chung Woon Suh

Hiroki Kitano

Nguyễn Cảnh

Trần Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Minh Tâm

Các thành viên chính

Để tìm hiểu thêm về các thành viên cụ thể, xin vui lòng chọn theo danh sách bên trái.

Liên hệ với các Giám đốc điều hành khu vực:

Hà Nội: Phạm Thế Hưng, điện thoại +844902028666

Thành phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Lương Nhân, điện thoại +84903359842

Chúng tôi là những kiểm toán viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, nhiệt tình và quan trọng nhất là những người mà bạn có thể làm việc cùng.


Nguyễn Lương Nhân - Giám đốc điều hànhFlag Counter