Home
Loading...

DFK Việt Nam

DFK International

Các thành viên chính

DFK International

DFK International là một trong 10 hiệp hội các công ty kiểm toán độc lập và tư vấn doanh nghiệp quốc tế lớn nhất toàn cầu.

Hiệp hội đã đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng với lợi ích tại nhiều quốc gia trong hơn 50 năm qua. Các thành viên trong hệ thống DFK chia sẻ:

  • Sự nhiệt tình, hiểu biết về các mục tiêu của khách hàng để đưa ra các ý kiến tư vấn hiệu quả.
  • Sự tận tâm và kịp thời khi cung cấp các dịch vụ thông qua các tư vấn viên giàu kinh nghiệm.
  • Cam kết luôn giữ vững các chuẩn mực về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Mỗi thành viên DFK là một thực thể pháp lý độc lập tại quốc gia của mình. Một nhóm các thành viên có tên DFK trong tên công ty được phân loại thành các công ty liên kết phù hợp với yêu cầu của EU và IFAC. Công ty không bao gồm từ DFK trong tên thì không thuộc mạng lưới và không thuộc về các hiệp hội như là một trong hai thành viên đầy đủ hoặc thành viên không đầy đủ.

Tổng doanh thu của tất cả các công ty thành viên DFK, bao gồm các thành viên DFK Nhóm quốc gia là hơn 1 tỷ USD trong năm 2009. Mạng lưới trên thế giới hiện có 1.138 văn phòng tại 87 quốc gia, cung cấp các dịch vụ tư vấn trên toàn thế giới.


DFK International là một tổ chức liên tục phát triển vững mạnh. Chúng tôi luôn hỗ trợ các thành viên của mình trong việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.Michael Tovey - Chủ tịchFlag Counter